El title el veu l'usuari com a titol de la pestanya del navegador. El link cap a css és l'estil on están els colors, els marges, els tipus de lletra, els menús etc. Nosaltres també afegirem un link cap a la biblioteca javascript mathjax.js que permet escriure formules matemàtiques. Un altre link serà cap a un altre javascript diferent creat per nosaltres per que l'usuari pugui introduir dades i es facin calculs matemàtics.

Benvinguts a la web de Saüc!

Soc Saüc Román alumne del ies Pompeu Fabra.

En aquesta web els usuaris podán introduir dades en problemes de mecànica i aquesta web resodrà pas a pas el problema amb les dades donades. Utilitzant javascript i mathjax.js

A continuació podràs veure un codi font en HTML d'un problema de mecànica així com la visualització del usuari.

Here's how to make a list:

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!